Informatie

Organisatie Santa Run

Buurtsportcoach gemeente Geertruidenberg

Buurtsportcoach gemeente Geertruidenberg maakt sport en bewegen toegankelijk voor alle inwoners van de gemeente. Sport en bewegen wordt ingezet als middel voor een gezonde leefstijl, sociaal contact en participatie in de samenleving. Voor jong en oud organiseert de buurtsportcoach activiteiten. Klik hier voor meer informatie over de buurtsportcoach.

Rotary

Rotary is een internationale organisatie. De leden steunen op verschillende manieren hun medemens zonder onderscheid te maken in ras, geloof of politieke overtuiging. Rotarians zetten zich in hun directe omgeving maar ook wereldwijd in, om te helpen de wereld een stukje beter te maken. Ze doen dat onder andere door uiteenlopende projecten uit te voeren met hun clubleden. Ook werken zij samen met andere (internationale) clubs en partners (o.a. ondernemers, gemeentes, stichtingen).

Ook in Geertruidenberg is Rotary actief. Deze actieve club organiseert verschillende projecten voor jong en oud. Eén van de projecten die Rotary Geertruidenberg organiseert is de Santa Run.